Yandal Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İngilizce Programı Yandal Programı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Endüstri ve  Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde; Fen-Edebiyat Fakültesi; Fizik, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde okuıyan öğrenciler için İnşaat Mühendisliği Bölümü, İngilizce Programı Yandal Programı, yenilenen ders planına uygun olarak aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Yandal Programı, İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce Programı’ndan seçilen ve öğrencinin anadal dersleriyle örtüşmeyen, İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce Programı’ndaki zorunlu derslerden en az 40 AKTS kredilik ders kümesinden oluşur.

Öğrenci ilgili bölümün onayıyla 40 AKTS kredinin üzerinde de ders alabilir.

Yandal programında aşağıdaki iki dersin başarılması zorunludur.

CE3101 Engineering Mechanics                (4/2/0)     5     6 AKTS

CE4101 Strength of Materials I                  (4/2/0)     5     7 AKTS


İnşaat Mühendisliği Bölümü Türkçe Programı Yandal Programı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Endüstri ve  Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde; Fen-Edebiyat Fakültesi; Fizik, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde okuıyan öğrenciler için İnşaat Mühendisliği Bölümü Türkçe Programı Yandal Programı, yenilenen ders planına uygun olarak aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Yandal Programı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Türkçe Programı’ndan seçilen ve öğrencinin anadal dersleriyle örtüşmeyen, İnşaat Mühendisliği Bölümü Türkçe Programı’ndaki zorunlu derslerden en az 40 AKTS kredilik ders kümesinden oluşur.

Öğrenci ilgili bölümün onayıyla 40 AKTS kredinin üzerinde de ders alabilir.

Yandal programında aşağıdaki iki dersin başarılması zorunludur.

INS3101 Mühendislik Mekaniği                (4/2/0)     5     6 AKTS

INS4101 Mukavemet I                              (4/2/0)     5     7 AKTS

Detaylı Bilgi için...