Malzeme Araştırma Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarının bitişiğinde, 2010 yılında kurulan Malzeme Araştırma Laboratuvarı yer almaktadır. Malzeme Araştırma Laboratuvarımızda gelişmiş karekterizasyon cihazlarından FTIR, TG-DTA, DSC, UV/Görünür Bölge Spektrometre ve hassas terazi bulunmaktadır. Bu cihazlar, çimento, beton, seramik, tuğla gibi yapı malzemeleri ile polimerlerin ve her türlü kompozitin karakterizasyonunda lisans ve lisansüstü tez çalışmaları ile öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarında hizmet vermektedir. Malzeme Araştırma Laboratuvarımızda diğer üniversitelerin araştırmacılarına, kurum ve kuruluşlara "Endüstriyel Hizmet" verilmektedir.