İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Misyon ve Vizyonu

İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Misyonu: 

Güncel öğrenim programları, disiplinler arası proje çalışmaları ve üniversite-sanayi işbirlikleri ile meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olacak, nitelikli ve sosyal sorumluluk sahibi inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Vizyonu: 

İnşaat mühendisliği alanında nitelikli eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, inşaat mühendisliği bölümleri arasında olmaktır.