Yapı Mekaniği Laboratuvarı

İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği Laboratuvarı, eğitim, öğretim ve araştırma amaçları için gerekli yapısal deneylerin gerçekleştirilebilmesi için kurulmuştur. Halihazırda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından eğitim, öğretim, staj ve bilimsel araştırma amaçlarıyla kullanılmakta, personel ve olanakları bakımından eğitim projelerine, araştırma projelerine ve Ar-Ge projelerine katkıda bulunmakta ve gelişimini sürdürmektedir.

Laboratuvarda betonarme, çelik, ahşap, yığma, komposit gibi farklı malzemelerden imal edilmiş yapısal elemanların yükleme deneyleri yapılabilmektedir. Laboratuar; ölçeklenmiş yapısal elemanlar, birleşim noktaları, bağlantı tipleri ile ilgili deneylerinin gerçekleştirilmesi, kırılma yüklerinin elde edilmesi, yük-deplasman-birim deplasman ilişkilerinin ölçülmesi, teorik çalışmalarla karşılaştırılması, özellikle farklı malzeme, farklı eleman ve sistemlerin depreme karşı güçlendirme/onarım tekniklerinin incelenmesi, standart dışında farklı deney düzeneklerinin tasarlanması için gerekli olanaklara sahip olup, bu olanakları geliştirme yolunda ilerlemektedir. Yükleme deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için halihazırda laboratuvarda, 25 ton kapasiteli reaksiyon duvarı, kuvvetlendirilmiş döşeme ve ayrıca kapalı yükleme çerçevesi kullanılmaktadır. Statik, tek yönlü (monotonik), tersinir-tekrarlanır (döngüsel) yük verilmesi, elde edilen okumaların elektronik ortamda toplanarak işlenmesi mümkündür.