Genel Kimya Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genel Kimya Laboratuvarımız B2 katında bulunmaktadır. Genel Kimya Laboratuvarı, 25 öğrencinin aynı anda deney yapabileceği şekilde düzenlenmiştir. Üç bölümden oluşan Genel Kimya Laboratuvarının birinci bölümünde çeker ocak, yüksek sıcaklık fırını, su damıtma sistemleri, farklı özelliklerde ve devirlerde karıştırıcılar, iki etüv, bir mikrodalga fırın bulunmaktadır.

İkinci bölümde duvarlara yaslanmış olarak laboratuvar bankoları, cam eşya dolapları, musluk-lavabo sistemleri bulunur. Bankolar öğrencilerin deney yapması için ayrılmıştır. İkinci bölümde ayrıca pentagon şeklinde sabit bir masa üzerine bilgisayarlar yerleştirilmiştir. Bu bilgisayarlarda kimya deneyleri benzetim yazılımları yüklüdür. Özellikle lisans öğrencileri laboratuvarda yaptıkları deneylerin benzetimini bilgisayar ortamında yaparak, deneysel bulguları ile sanal deney sonuçlarını karşılaştırabilmektedir.

Üçüncü bölümde döner buharlaştırıcı, kondüktometre, Hittorf voltametre, PARR kalorimetre bombası, Brookfîeld viskozimetre, ABBE refraktometre, pH metre ve hassas teraziler bulunmaktadır. Bu bölümdeki cihazlar lisans ve lisansüstü düzeyde araştırmalarda ve proje çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, bu bölümde bilimsel proje yarışmalarına katılmak üzere araştırma yapmak isteyen lise öğrencilerinin deneysel çalışmalarını yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. ,

Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde öğrenciler, Genel Kimya dersleri kapsamında Kimya laboratuvarımızda yirmi öğrencilik gruplara bölünerek, dört ya da beş ayrı laboratuvar saatinde bir dönemde yirmi deney yapmaktadır. Genel kimya laboratuvar faaliyeti yıl boyunca sürmektedir. 

Kimya Laboratuvarımız, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerine de hizmet vermektedir. Ayrıca, Bölü­mümüz tüm laboratuvar süreçlerinde Araştırma Görevlilerini görevlen­direrek, öğrencilerimizin kimya laboratuvarı eğitiminin başarı ile tamamlanmasına destek olmaktadır. Kimya Laboratuvarımızda diğer üniversitelerin araştırmacılarına, kurum ve kuruluşlara "Endüstriyel Hizmet" verilmektedir.