Bölüm Başkanının Mesajı

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; öğrencilerini, mesleklerinin ve toplumun ihtiyaçlarına karşı sorumluluk bilinci içinde mesleğinin gereği olan bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bölüm kuvvetli akademik kadrosu ve gelişen olanakları ile misyonu aşağıda verilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye kararlıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu bir öğrenci;

İnşaat Mühendisliği ve bu mesleğin uygulanmasına ait esas ve prensipler ile ilgili geniş bilgi birikimine sahip olmalıdır ve dolayısıyla yetkin inşaat mühendisleri olarak mesleklerini sürdürebilmelidir, 21. yüzyılın çok disiplinli ortamında, gelişen teknoloji, sosyal değişimler ile profesyonel standartlara uyum sağlayabilecek şekilde başarıyı yakalayabilecek becerilere sahip olmalıdır, İnşaat Mühendisinin etik, toplumsal ve profesyonel sorumluluklarının farkında ve önemini kavramış olmalıdır, Hayat boyu mesleki gelişimin değerine inanmalı; mesleki ve kişisel gelişimi yönünde sorumluluk almayı öğrenmiş olmalıdır.
Bölümün lisans ve lisansüstü programları, ifade edilen bu hedefler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Öğretim felsefesi proje-temelli öğrenmeye odaklanmıştır ve ders programları bu bağlamda günümüz inşaat mühendisliği mesleğinin tüm önemli bileşenlerini kapsamaktadır.
Hedefimiz hiç şüphesiz daha güzel bir dünyayı inşaa etme konusunda istek ve heyecan sahibi inşaat mühendisleri yetiştirmektir!

Prof. Dr. Murat TÜRK
Bölüm Başkanı