Yapı Malzeme Laboratuvarı

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzeme Laboratuvarı, son yıllardaki gelişmeler ve uygulamadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenmiş ve en hassas cihazlar ile donatılmıştır. Yapı Malzemesi ile ilgili birçok deney, laboratuvarımızda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Modern "Laboratuvar Yönetimi" kalite sistemi ile çalışan laboratuvarımız, yeterli deney alet ve teçhizatına, gerekli yazılım ve donanım altyapısına, yetkin akademik, bilimsel, mesleki ve teknik kadroya sahiptir. Laboratuvarımız aynı zamanda 2003 yılından bu yana, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında Laboratuvar İzin Belgesine sahiptir.